torsdag 10 januari 2008

9 januari


Jag letar febrilt musik med spår av mänskliga kroppar vid ytan. Inte mänskliga kroppar i sig utan spåren av dem, och inte i centrum utan flytande vid ytan. Hittills har jag bara lyckats komma över två som uppfyller kriteriet (i själva verket kom det av just dessa två). I Tenniscoats fina 'Baibaba Bimba' består rytmen av mänsklig in- och utandning (andning inte flås) och i Takagi Masakatsus 'Spring' (längtan!) sätter någons kvicka fotsteg igång fantasin (vem är det som småspringer, varför och vart?). Kom gärna med fler exempel om ni kommer på några!

takagi masakatsu - spring

Inga kommentarer: