lördag 1 mars 2008

1 mars


Fransk linje vinkelrät mot huvud axel, överstrykningar och tidigare inlägg (3 februari, annan kvinna), strålande punkt för parallella strån:

"...listan på de valda verken, motiveringarna till musikvalet, tonen av intimt och inspirerat förtroende - alla är de strategier för att visa upp sig själv...allt syftar till att ge den mest smickrande bild av sig själv, den bild som mest överensstämmer med definitionen av den "kultiverade människan...”,

Men fokus, fokus: adieu Bourdieu! Decentralisering av uppförande med modesti långt bortom bildkant och allmänt hyfs som oläsbar prick i periferin: jag zoomar in mig själv!

Blixtar mot mål: klick!, så en elektrisk urladdning och explosionsartat väva sig till Paris. O det har atmosfär. Diffus centralbild, trädgården med gångar som förgrenar sig, sekundära glimtar: splash!, en air av timmar & tio tusen inslag samt etsat i varje väv: till ida! För en vänskap, en labyrint, raraste Borges och en evig högersida.

Hugo Montenegro - the greatest love

Inga kommentarer: