tisdag 26 februari 2008

26 februarionomatopoetisk onomatopoii´a 'bildande av ljudhärmande ord', av onomato- och poie´a 'göra', 'skapa'), som är ljudhärmande eller har ljudhärmande ord


Klassiska serietidningsförlaget Marvel har försett sina påhittade karaktärer med lika påhittade ord. Detta gäller så kallade onomatopoetiska ord, ord som härmar det ljud dom beskriver. Exempel är
thwip!, det ljud som spindelmannens nätskjutande armband producerar, eller snikt!, ljudet som uppstår när Wolverine fäller in eller fäller ut sina klor. (Nämnas bör att detta ljud ersattes av det något mindre metalliskt klingande schlikt! under den tid Wolverine var utan sitt adamantiumskelett.) Det intressanta är att Marvel faktiskt har gått så långt som att registrera dessa ord som skyddade varumärken. Vilket innebär att dom aldrig kommer att kunna användas för att beskriva ljudet av tex Batmans cape eller Captain Americas sköld.

En annan man som pratat i onomatopoiier är Bob Dylan som sa föjande efter ett besök på ett diskotek:


"I kept hearing this,'UNTZ..UNTZ..UNTZ..UNTZ..' sound in the background of all the music...fun time, though...lots of young kids with dilated pupils."

Här använder Dylan alltså ordet Untz för att beskriva det typiska rytmen hos modern dansmusik, där första delen, un, representerar bastrumman och andra delen, tz, hihaten. På svenska använder vi naturligtvis det onomatopetiska Ost för att beskriva samma sak.

Paul Haig - Heaven sent (remix)Inga kommentarer: